Vogelshow 2013

Verrassingen tijdens jubileumshow

Vogelvereniging De Gekleurde Zanger uit Twello hield afgelopen weekend haar 50e vogelshow in even zo vele jaren. Vrijdagavond werd gestart met een receptie en aansluitend de opening. Het bestuur zag Brasserie-Restaurant Korderijnk volstromen met 100 leden en genodigden. Erelid Jan Korten werd door de Nederlandse bond voor vogelliefhebbers gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap met waardering voor bijzondere diensten. Jan was het dan ook die deze jubileumshow mocht openen door een lint met vlaggetjes  door te knippen.

“We zijn dit jaar verrast met maar liefst 9 vogels van 93 punten, een geweldige prestatie van onze leden” zoals voorzitter Dick van Huffelen in zijn openingstoespraak aanhaalde.

Vogels die ook landelijk zeer goed mee kunnen draaien. De keurmeesters hadden voorafgaand op de donderdag de moeilijke taak om uit de 448 ingestuurde vogels diverse kampioenen aan te wijzen.

Zij roemden o.a.  de Gloster  en Fife Fancy kanaries. Een aantal leden houden zich hier heel specifiek mee bezig.

Bij de parkieten werden met name  de fraaie kampioenen bij de kleine grasparkieten, de Standaard Parkieten en de Roseicollies genoemd. Naast kwantiteit zeker ook de kwaliteit op deze fraai aangeklede tentoonstelling die hierdoor met recht een show kan worden genoemd.

Uiteindelijk werd de hoogste prijs Het Bondskruis toegekend aan de Standaard parkiet, een cinnamon blauwe van Wilco Dul uit  Twello.

Bij de kanaries viel Erwin Bijsterbosch op met maar liefst 4 kampioenen. Jan Zuethoff  uit Terwolde haalde ook 4 kampioenschappen binnen met kanaries en grote parkieten. Jan Korten behaalde de meeste prijzen bij de stellen en stammen Tropische vogels en kanaries.

De Gekleurde Zanger kan terugzien op een zeer geslaagde show met veel publiek. Het jubileum wordt eind deze maand afgesloten met een feestavond voor de leden in zaal Korderijnk, waarbij ongetwijfeld vele verhalen en anekdotes zullen worden opgehaald.

WA Dul

Foto: De algemeen kampioen van dit jaar: De 93+ punten cinnamon hemelsblauw standaardgrasparkiet van WA Dul

Kampioenenoverzicht 2013

Kampioen punten naam kooi bondsmedaille
Kanaries Hoofdgroep 6 Lipochroom wit 91+ E Bijsterbosch 13
Hoofdgroep 7 Lipochroom geel 93 E Bijsterbosch 80 BM
Hoofdgroep 11 Melanine Agaat   klassiek 91 E Bijsterbosch 92
Hoofdgroep 16 Melanine Opaal 92 E Bijsterbosch 93
Hoofdgroep 25 Bonte kanaries 90 J Zuethoff 101
Hoofdgroep 27 Houding rassen Scotch   Fancy 91 J Zuethoff 106
Hoofdgroep 28 Vorm rassen 93 LL de Lange 145 BM
Hoofdgroep 29 ongekuifd en gekuifd 93 D van Huffelen 200 BM
Tropen Hoofdgroep 50 Lonchura’s 2 92 J F Vree 261
Hoofdgroep 51 Gouldamadines 91 W van Rijssen 284
Hoofdgroep 52 Austr. Prachtvink,   Papegaai Amadines 92+ R J A Vree 303 BM
Hoofdgroep 53 Bandvinken 91 J F Vree 308
Parkieten Hoofdgroep 60 Kleine Grasparkieten 92 F T Hendriks 325 BM
Hoofdgroep 61 Standaardgrasparkieten   1 93+ W A Dul 354 BK
Hoofdgroep 64 Agapornis Roseicollis 93 J A W Streppel 394 BM
Hoofdgroep 66 Neophema’s 91 J P X Hendriks 412
Hoofdgroep 67 Valkparkieten 91 J Zuethoff 421
Hoofdgroep 68 Psephotussoorten 92+ R Bijsterbosch 431 BM
Hoofdgroep 70 Edelparkieten 92+ J Zuethoff 443 BM
Duiven Hoofdgroep 76 Duiven 92 B J M Hutten 448
Kampioen C-vogels 93 J van Egteren 305
Derby 93+ W A Dul 354
Mooiste Jeugdvogel Stationskoffiehuys  wisselbeker 90 D Dul 328 BM
Jan korten Beker 462 J A W Streppel
Bondskruis Parkieten 93+ W A Dul 354 BK
Algemeen Kampioen   stel kanaries 187 J G M Korten 186-187
Algemeen Kampioen   stam kanaries 370 J G M Korten 163-166
Algemeen Kampioen   stel tropen 185 J G M Korten 266-267
Algemeen Kampioen   stam tropen 367 J F Vree 262-265
Algemeen Kampioen   stel parkieten 188- W A Dul 338-339
Algemeen Kampioen   stam parkieten 370+ J A W Streppel 366-369